Vietnam – Mekong River Delta and Phu Quoc island

VISITED BY: 1276 NOMADS
What to do here
 
 Islands
 • Bà Lụa Islands
 • Ha Tien islands
 • Nam Du island
 • Phu Quoc
 • Thổ Chu Islands
 Borders
 • Cambodia-Vietnam
 • Phu Quoc (sea border/port)
 • Vietnam mainland (sea border/port)
 XL
 • Mekong Delta extreme south (Ca Mau)
 Cities of Asia and Oceania
 • Bac Lieu
 • Ben Tre
 • Ca Mau
 • Cần Thơ
 • Cao Lanh
 • Chau Doc
 • Long Xuyen
 • My Tho
 • Rach Gia
 • Sa Dec
 • Soc Trang
 • Tan An
 • Tra Vinh
 • Vinh Long
 World Cities and Popular Towns
 • Cần Thơ
 Airports
 • Can Pho (VCA)
 • Phu Quoc (PQC)
 Museums
 • Ben Tre: Ben Tre Revolutionary Museum
 • Can Tho: Bao Tang Quan Khu 9
 • Can Tho: Can Tho Museum
 • Cao Lanh: Don Thap Museum
 • Long Xuyen: Bao Tang Ag
 • My Tho: Tien Giang Museum
 • Rach Gia: Kien Giang Museum
 House Museums/Plantations
 • Sa Đéc: Ancient house of Huynh Thuy Le
 World of Nature
 • Phu Quoc
 • Tram Chim
 • U Minh Thuong
 Experiences
 • Morning Outdoors Exercise in a group
 • Play/hear đàn bầu
 • Taste Bún bò Huế
 • Taste Pho
 • Tet Trung Thu (Mid-Autumn Festival)
 • Vu Lan Festival
 Lighthouses
 • Cà Mau: Hòn Khoai Light
 • Kiên Giang: Núi Nai (Hà Tiên) Light
 • Thổ Chu Light
 Beaches
 • Phu Quoc: Bai Khem Beach
 • Phu Quoc: Long Beach
 Markets
 • Can Tho: Cai Rang Floating Market
 • Chau Doc Central Market
 • Phu Quoc: Dinh Cau Night Market
 Religious Monuments
 • My Tho: Bo Dai (Loughing Buddha)
Phu Quoc
2007, Cai Rang floating market